Objednávka

Druh:Objednávka
Číslo:021/2019
Predmet (popis dokumentu):Objednávka
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Dopravný závod Spišská Nová Ves
Adresa dodávateľa:Duklianska 47, Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:03.12.2019
Zverejnené dňa:03.12.2019
Poznamka: