Zmluva č. 35/20202337

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva č. 35/20202337
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Ministerstvo vnútra SR
Adresa dodávateľa:Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO dodávateľa:00151866
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:04.03.2020
Zverejnené dňa:04.03.2020
Poznamka: