Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Druh:Zmluva
Číslo:4576/2020
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Adresa dodávateľa:Kollárová 8, 917 02 Trnava
IČO dodávateľa:42156424
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:01.07.2020
Zverejnené dňa:01.07.2020
Poznamka: