Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:NATUR-PACK, a. s.
Adresa dodávateľa:Ružová dolina 6, Bratislava
IČO dodávateľa:35979798
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:20.04.2018
Zverejnené dňa:20.04.2018
Poznamka: