Licenčná zmluva

Druh:Zmluva
Číslo:U2272/2019
Predmet (popis dokumentu):Licenčná zmluva
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:MADE spol. s r. o.
Adresa dodávateľa:Hurbanova 14A, Banská Bystrica
IČO dodávateľa:36041688
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:11.03.2019
Zverejnené dňa:11.03.2019
Poznamka: