Zmluva o poskytovaní služieb - ROZaNA

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o poskytovaní služieb - ROZaNA
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:MK hlas, s. r. o.
Adresa dodávateľa:Bernolákova 5, Sabinov
IČO dodávateľa:45352305
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:04.05.2020
Zverejnené dňa:04.05.2020
Poznamka: