Zmluva o výpožičke

Druh:Zmluva
Číslo:KRHZ-KE-VO-647/2020
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o výpožičke
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Ministerstvo vnútra SR
Adresa dodávateľa:Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO dodávateľa:00151866
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:02.12.2020
Zverejnené dňa:02.12.2020
Poznamka: