Zmluva o kúpe a predaji skvapalnených uhľovodíkových plynov

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o kúpe a predaji skvapalnených uhľovodíkových plynov
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:PROBUGAS a. s.
Adresa dodávateľa:Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
IČO dodávateľa:47695421
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:01.01.2021
Zverejnené dňa:01.01.2021
Poznamka: