Darovacia zmluva

Druh:Zmluva
Číslo:52/2020
Predmet (popis dokumentu):Darovacia zmluva
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Slovenská republika - Štátna vedecká knižnica v košiciach
Adresa dodávateľa:Hlavná 10, Košice 042 30
IČO dodávateľa:00164674
Cena:2389,96 Eur s DPH
Dokument zo dňa:02.12.2020
Zverejnené dňa:02.12.2020
Poznamka: