Kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Ján Kamenický
Adresa dodávateľa:
IČO dodávateľa:
Cena:250,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:03.02.2021
Zverejnené dňa:03.02.2021
Poznamka: