Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Slovenská republika - Štatistický úrad SR
Adresa dodávateľa:Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
IČO dodávateľa:00166197
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:16.03.2021
Zverejnené dňa:16.03.2021
Poznamka: