Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby – zariadenie pre

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby – zariadenie pre
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Spišská katolícka charita
Adresa dodávateľa:Slovenská 1765/30, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:35514221
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:16.03.2021
Zverejnené dňa:16.03.2021
Poznamka: