Zmluva o odchyte túlavých zvierat

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o odchyte túlavých zvierat
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Bc. Kvetoslava Slaná
Adresa dodávateľa:Mokrá Lúka 47, 050 01 Mokrá Lúka
IČO dodávateľa:44821603
Cena:150,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:25.05.2021
Zverejnené dňa:25.05.2021
Poznamka: