Objednávka

Druh:Objednávka
Číslo:006/2020
Predmet (popis dokumentu):Objednávka
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Eurobus a. s. Košice
Adresa dodávateľa:Šafárikova 473/91, 048 01 Rožňava
IČO dodávateľa:36211079
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:02.09.2020
Zverejnené dňa:02.09.2020
Poznamka: