Objednávka

Druh:Objednávka
Číslo:004/2021
Predmet (popis dokumentu):Objednávka
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Brantner Nova s. r. o.
Adresa dodávateľa:Sadová 13, 052 03 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:31659641
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:23.02.2021
Zverejnené dňa:23.02.2021
Poznamka: