Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve o prenájme nebytových priestorov

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve o prenájme nebytových priestorov
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Slovenská pošta a. s.
Adresa dodávateľa:Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO dodávateľa:36631124
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:13.08.2021
Zverejnené dňa:13.08.2021
Poznamka: