Zmluva o spracovaní osobných údajov pre účely spoločného školského úradu

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o spracovaní osobných údajov pre účely spoločného školského úradu
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Obec Smižany
Adresa dodávateľa:Nám. M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa:00691721
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:25.08.2021
Zverejnené dňa:25.08.2021
Poznamka: