Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Slovak Telekom, a. s.,
Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa:35763469
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:31.08.2021
Zverejnené dňa:31.08.2021
Poznamka: