Nájomná zmluva

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Nájomná zmluva
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Združenie obcí Mikroregión Slovenský raj - Sever
Adresa dodávateľa:Hlavná 171, 053 15 Hrabušice
IČO dodávateľa:35555386
Cena:1,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:21.10.2021
Zverejnené dňa:21.10.2021
Poznamka: