Dodatok č. 4 k zmluve o stavebnom diele č. 22/2001

Druh:Zmluva
Číslo:4
Predmet (popis dokumentu):Dodatok č. 4 k zmluve o stavebnom diele č. 22/2001
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Adresa dodávateľa:Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa:36168335
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:19.08.2016
Zverejnené dňa:19.08.2016
Poznamka: