Dohoda č. 21/44/012/38

Druh:Zmluva
Číslo:21/44/012/38
Predmet (popis dokumentu):Dohoda č. 21/44/012/38
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Adresa dodávateľa:Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:30794536
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:28.10.2021
Zverejnené dňa:28.10.2021
Poznamka: