Dohoda o zimnej údržbe miestnych komunikácií

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Dohoda o zimnej údržbe miestnych komunikácií
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:AUTO VICTOR, s. r. o.
Adresa dodávateľa:SNP 178/67, 059 18 Spišské Bystré
IČO dodávateľa:47819120
Cena:45,- Eur bez DPH
Dokument zo dňa:01.12.2021
Zverejnené dňa:01.12.2021
Poznamka: