Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Mlynky v roku 2020

Druh:Zmluva
Číslo:1/2020
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Mlynky v roku 2020
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Obecný športový klub Mlynky
Adresa dodávateľa:Mlynky 324, 05376 Mlynky
IČO dodávateľa:35546417
Cena:1500,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:08.01.2020
Zverejnené dňa:08.01.2020
Poznamka: