Kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Marek Šnirc
Adresa dodávateľa:
IČO dodávateľa:
Cena:500,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:07.03.2022
Zverejnené dňa:07.03.2022
Poznamka: