Kúpna zmluva

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Kúpna zmluva
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:JUDr. Milan Šmelko, rod. Šmelko
Adresa dodávateľa:
IČO dodávateľa:
Cena:1 210,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:12.04.2022
Zverejnené dňa:12.04.2022
Poznamka: