Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravné služby

Druh:Zmluva
Číslo:77/22
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravné služby
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:eurobus a. s.
Adresa dodávateľa:Staničné námestie č. 9, 042 04 Košice
IČO dodávateľa:36211079
Cena:30,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:26.04.2022
Zverejnené dňa:26.04.2022
Poznamka: