Zmluva o pripojení

Druh:Zmluva
Číslo:24ZVS00000813149
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o pripojení
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Východoslovenská distribučná, a. s.
Adresa dodávateľa:Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO dodávateľa:36599361
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:21.04.2022
Zverejnené dňa:21.04.2022
Poznamka: