Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu v Harichovciach

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu v Harichovciach
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Obec Harichovce
Adresa dodávateľa:Ul. 1. Mája č.25, 053 01 Harichovce
IČO dodávateľa:00329096
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:18.02.2014
Zverejnené dňa:18.02.2014
Poznamka: