Zmluva o poskytnutí služieb

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o poskytnutí služieb
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Obec Dedinky
Adresa dodávateľa:Dedinky 79, 049 73 Dedinky
IČO dodávateľa:328171
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:07.01.2008
Zverejnené dňa:07.01.2008
Poznamka: