Dohoda

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Dohoda
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Emil Putnocký
Adresa dodávateľa:Mlynky 317, 053 76 Mlynky
IČO dodávateľa:
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:22.12.2017
Zverejnené dňa:22.12.2017
Poznamka: