Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy (DEUS)
Adresa dodávateľa:Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
IČO dodávateľa:45736359
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:21.01.2015
Zverejnené dňa:21.01.2015
Poznamka: