Objednávka

Druh:Objednávka
Číslo:012/2021
Predmet (popis dokumentu):Objednávka
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:FEREX, s. r. o.
Adresa dodávateľa:Vodná 23, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa:17682258
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:17.09.2021
Zverejnené dňa:17.09.2021
Poznamka: