Objednávka

Druh:Objednávka
Číslo:014/2021
Predmet (popis dokumentu):Objednávka
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Eurobus a. s. Košice
Adresa dodávateľa:Staničné námestie č. 9, 042 04 Košice
IČO dodávateľa:36211079
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:22.12.2021
Zverejnené dňa:22.12.2021
Poznamka: