Objednávka

Druh:Objednávka
Číslo:005/2022
Predmet (popis dokumentu):Objednávka
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:NEUmag s. r. o.
Adresa dodávateľa:Tomášikova 2465/59, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa:51581264
Cena:2016,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:27.06.2022
Zverejnené dňa:27.06.2022
Poznamka: