Zmluva o bežnom účte

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o bežnom účte
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Prima banka Slovensko, a. s.
Adresa dodávateľa:Hodžova 11, 010 11 Žilina
IČO dodávateľa:31575951
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:31.08.2021
Zverejnené dňa:31.08.2021
Poznamka: