Zmluva o poskytnutí dotácie

Druh:Zmluva
Číslo:03.08.2022
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o poskytnutí dotácie
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Košický samosprávny kraj
Adresa dodávateľa:Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
IČO dodávateľa:35541016
Cena:3381,71 Eur s DPH
Dokument zo dňa:03.08.2022
Zverejnené dňa:03.08.2022
Poznamka: