www.obecnyurad.eu
 
 

Dovoľte, aby sme na začiatok predstavili našu firmu.
Hlavnou činnosťou našej firmy je realizácia ekonomických informačných systémov pre obecné úrady a samosprávy s pôsobnosťou v Košickom a Prešovskom kraji, hlavne v regióne Spiša a Tatier.

Ďalšou oblasťou pôsobnosti je tvorba web stránok pre obce. Stranky realizujeme komplexne od navrhu cez samotnú realizaciu az po údržbu a servis. Okrem tvorby web stránok poskytujeme taktiež webhostingové služby.

V oblasti hardvéru a servisu poskytujeme služby ako realizácia lokálnych počítačových sietí, dodávka a inštalácia softvérového vybavenia (operačné systémy, kancelárske balíky atď.), dodávka a servis fiskálnych tlačiarní EASYPOS, dodávka a servis výpočtovej techniky, upgrade zastaralého počítačového vybavenia...

čítaj viac
 
 
 

 

Zverejňovací portál


Spustili sme nový zverejňovací portál, ktorý je v mnohých ohľadoch lepší a výhodnejší ako konkurenčné riešenia. Jeho hlavné vyhody sú:

· usporiadanie záznamov jedným kliknutím
· viacstupňové filtrovanie (vyhľadávanie) záznamov
· import dávkoveho súboru (formát csv napr. EXCEL)

· priamy import z účtovníctva IFOsoft

· nižšia cena

Cenník

 

Služba Mesačná platba Ročná platba
Zverejňovanie na portály obecnyurad.eu 6,-- Eur 60,-- Eur
Hosting web stránok do 5GB -- 30,-- Eur

Ceny sú uvedené bez DPH. Platí pre zmluvy uzatvorené od 1.1.2019.

 

 
 

 

Tvorba web stránok pre obce


Ponúkame Vam následovné sposoby riešenia web stránok pre vašu obec:

· cenovo zvýhodnená web stránka v tvare www.vašaobec.obecnyurad.eu
· web stránky na vašej vlastnej domene v tvare www.vašaobec.sk

 

Hosting stránok od 30,- € ročne

Realizácia webu od 100,- €

 

 
 

 

- softvér pre obecné úrady


Evidencia obyvateľov - prihlasovanie, odhlasovanie, sťahovanie, mŕtva evidencia, volebné zoznamy, prehľady podľa ulíc, obvodov, ročníkov, pohlavia, zamestnania a ďalšie.

 

Dane a poplatky - daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálne odpady, ostatné dane a poplatky. Tlač platobných výmerov a poštových poukážok, evidencia úhrad, sledovanie neplatičov.

 

Účtovníctvo pre obecné úrady - špeciálna verzia podvojného účtovníctva pre obecné úrady, automatizované rozúčtovanie účtovných prípadov, tlač všetkých štandardných zostáv, generovanie výkazov pre štatistiku a daňové úrady (FIN SAM 2-04, FIN PO 3-04, MPO Uč. 1-01 atď.)

 

Hmotný a nehmotný majetok, Faktúry a objednávky, Pokladničný a bankový denník, Mzdová agenda - zhodné s verziami pre podnikateľov.

 

Evidencia a vyúčtovanie nájomného v obecných bytoch

 

Evidencia vodomerov pre domové odbery - programové vybavenie umožňuje evidenciu odobranej vody v domových prípojkách alebo u podnikateľov s následnou fakturáciou.

 

 

čítaj viac